Rúbaí – 2018 Irish Language Short Selection

 

Rúbaí

Directed by: Louise Ni Fhiannachta

Produced by: Gemma O’Shaughnessy

Category:  Irish Language Short Films

Country of Origin: Ireland

Country of Filming: Ireland

Running Time:  11:18

 

 
Synopsis: As her classmates prepare for their First Holy Communion, Rúbaí announces that she is an atheist and refuses to participate.

Agus an rang ag ullmhú don Chéad Chomaoineach, diúltaíonn Rúbaí páirt a ghlacadh, ag maíomh gur ‘atheist’ í.